Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

brokenmyhead
2274 b966 500
Reposted fromtichga tichga viaspecific-humor specific-humor
brokenmyhead
6175 7893 500
Reposted fromoll oll
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
brokenmyhead
7109 1346
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viapffft pffft

June 24 2017

brokenmyhead
5826 55c1 500
Reposted frommart6na mart6na vialokrund2015 lokrund2015
brokenmyhead
2478 aa8e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapffft pffft
brokenmyhead
Reposted fromtishka tishka viaoll oll
brokenmyhead
9573 4aae 500
Reposted fromosaki osaki viaoll oll

May 15 2017

brokenmyhead
9594 7056
Reposted fromzciach zciach viaoll oll
brokenmyhead
9645 d429
Reposted fromoll oll

April 05 2017

brokenmyhead
6947 6e29 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapffft pffft
brokenmyhead
9413 2d37
Reposted fromhepke hepke viapffft pffft
brokenmyhead
Reposted fromtwice twice viapffft pffft
brokenmyhead
3971 4c97 500
Reposted frompffft pffft
brokenmyhead
3744 def3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapffft pffft

March 30 2017

9727 b49c 500

Along the Nahe, Germany.

Reposted fromgoetze goetze viapracticaljoke practicaljoke

March 22 2017

brokenmyhead
Kiedy osiąga się pewien wiek, życie staje się jedynie procesem ciągłego tracenia.
— Murakami
Reposted fromsfeter sfeter viaShittyKitty ShittyKitty
brokenmyhead
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viaShittyKitty ShittyKitty
brokenmyhead
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaShittyKitty ShittyKitty

March 11 2017

brokenmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...